Monday, May 24, 2010

नौ वर्षको नाति


ठूलो नाति अभिज्ञ आज नौ वर्ष लाग्यो । बिहानैदेखि रमाइलो गर्दैछ ।

No comments:

Post a Comment