Monday, May 17, 2010

सुकिलाको महानगर


नयाँ बसपार्क नजिकै फुटेको पाइपबाट पानी उबाउँदै सुकिलाहरूको महानगरकी एक महिला ।

No comments:

Post a Comment