Saturday, March 26, 2011

चित्रकार र चेतनायही कार्यक्रममा सहभागी दुवै हातका औंला नभएका कलाकार आनन्द र उनले चित्र बनाएको हेर्ने बालबालिका
अपांगतासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रममा चित्र बनाउँदै वरिष्ठ कलाकार

No comments:

Post a Comment