Friday, September 17, 2010

उम्रदैमा तीन पात


रानीबारीमा कसरत गरेको सिको गर्दै एक जना बालक । उम्रँदैमा तीन पात हैन त?

No comments:

Post a Comment