Friday, September 3, 2010

धरहरासामु फोहोरको थुप्रोअन्त त अन्त, धरहरासामु पनि फोहोर थुपारेरै छाडियो । बालुवाटार र सिंहदरबारमा थुपार न बरू । नालायक सरकार ।

No comments:

Post a Comment