Wednesday, January 4, 2012

ज्ञानको भोक ?

यी वृद्ध दम्पति घाम ताप्दै शनिबारको नागरिक पढ्दै छन् । कम्तीमा अक्षर देख्ने आँखा साबुतै रहेछन् । 

No comments:

Post a Comment