Thursday, October 13, 2011

आज अक्टोबर १३ का दिन बिहानै छतबाट देखिएका पश्चिम र पूर्वका दुइ दृश्य । डाँडाको जुन र उदाउँदो आक्रामक घाम । जीवन यही न हो ,


No comments:

Post a Comment