Wednesday, October 5, 2011

कम्प्युटरले बिगारेको बानी


कम्प्युटरमा खेल्न एकाग्र मेरो नाति । यो १० वर्षे केटाले नै टीभी र कम्प्युटरमा बढी समय बिताइदिन्छ । के गर्ने होला ?

No comments:

Post a Comment