Thursday, September 29, 2011

सप्तरंगी इन्द्रेनी धेरैपछि


नागरिकको कार्यालयबाट बिहीबार अपराह्न ४.५८ बजे देखिएको इन्देनी ।

No comments:

Post a Comment