Wednesday, June 2, 2010

के होला भित्ररू

गोंगबु आवास क्षेत्रमा रहेको पौडि पोखरीबाहिरको प्वालबाट भित्र चियाउँदै किशोरहरू । रहर त उनीहरूलाई पनि थियो होला नि ।

No comments:

Post a Comment