Wednesday, June 2, 2010

यो कसैको वास हो


नयाँ सडकमा भूगोल पार्कको पश्चिम पट्टिको पैदल बाटोमा यो सानो छाउरो कसैको वास कुर्दैछ । लैनसिंह वाङदेलको 'लंगडाको साथी' सम्झाउने गरेर। वासको मालिक वा मालिक्नी कतै माग्न वा अरू केही गरेर छाउरो र आफ्ना लागि खानेकुराको जोहोमा लागेको हुनुपर्छ । जस्तो भए पनि सम्पत्तिको माया लाग्ने रहेछ !

No comments:

Post a Comment