Friday, November 11, 2011

व्यायामको रहर

धेरै वर्षपछि जिम जान थालेको छु । हल्का व्यायाम 

No comments:

Post a Comment