Monday, January 10, 2011

पूजापछि फोहोरखरेलहरूको कुल पूजा गराउन परिचालित प्रहरीले रानीबारी सफा चाहिँ गरिदिएनन् । प्रहरीको कुकुर पूजास्थलमा र पूजा सामग्रीको अवशेष।

No comments:

Post a Comment