Wednesday, January 7, 2009

समानान्तर


नयाँ यहाँ केही लेखेको छैन। www.dainikee.com विचार खण्डमा हरेक आइतबार लेखेको छु। 
बिजनजीको सल्लाहमा बूढीको पनि तस्बिर राखेको। 

No comments:

Post a Comment