Monday, October 13, 2008

I am starting my own blogg. I am a journalist. I write in Nepali.
मैले गुगलमा ब्लग खाता खोलें । अब चाँडै नै नियमित लेखन थाल्ने विचार छ ।